SILA MANFAATKAN KANDUNGAN BLOG INI DAN
SEBARANG KOMEN SANGAT DIALU-ALUKAN

Thursday, July 2, 2009

AMALI DAN TUGASAN : PISMP BAHASA MELAYU

1.Melaksanakan Aktivit Prabacaan
· Melaksanakan Aktiviti Pengamatan Penglihatan
· Melaksanakan Aktiviti Pengamatan Pendengaran
· Melaksanakan Aktiviti Pergerakan Tangan dan Mata
Kumpulan 3
1. Aznizah
2. Lau Pik Swee
3. Amri Izzad

2.Bengkel Asas Membaca; Kaedah Fonetik
· Latihan Menyembunyikan Huruf dan Asosiasi Benda dengan Bunyi Huruf
· Latihan MembatangSuku Kata dan Perkataan
· Latihan Membaca Frasa dan Ayat
· Latihan Menggunakan Bahan Bantu Belajar untuk Melaksanakan Kaedah Fonik
Kumpulan 5
1. Meris
2. Norkumaladewi
3. Jennifer
4. Roystien

3. Bengkel Asas membaca: Kaedah Abjad
· Menyebut Nama huruf Abjad a hingga z; Huruf Besar dan Huruf Kecil
· Latihan Menyebut Suku kata V dan KV
· Latihan Mengeja Suku Kata, Perkataan dan Frasa
· Latihan Membaca Ayat
· Menggunakan bahan Bantu Belajar yang sesuai
Kumpulan 3
1. Aznizah
2. Lau Pik Swee
3. Amri Izzad

4. Bengkel Asas Membaca; Kaedah Pandang dan Sebut
· Latihan Menyebut Perkataan
· Latihan Mencerakinkan Perkataan Menjadi Suku Kata
· Latihan Membina dan Membaca Ayat
· Menggunakan Bahan Bantu Belajar yang sesuai
Kumpulan 5
1. Meris
2. Norkumaladewi
3. Jennifer
4. Roystien

5. Bengkel Aktiviti Pratulisan
· Melaksanakan Aktiviti Pergerakan Jari, Tangan dan Mata
· Melaksanakan AktivitiMembuat Corak, Menyambung Titik, Memadamkan Bentuk, dan lain-lain
· Melaksanakan Aktiviti Membentuk Huruf
Kumpulan 2
1. Alyvian
2. Thonlief
3. Mohd Khalid

6. Bengkel Aktiviti Penulisan Mekanis
· Menulis Huruf Kecil dan Huruf Besar dari a hingga z di Atas Kertas Berkotak, Bergaris Empat, Bergaris Tiga, dan bergaris Satu
· Melaksanakan Aktiviti Susulan seperti Memadankan Huruf Kecil dengan Huruf Besar, Menyesuaikan Nama Huruf dengan Huruf, memadankan Nama Huruf dengan Bunyi Huruf
· Melaksanakan Aktiviti Menulis Huruf Mengikut Urutan, Mengisi tempat Kosong dengan huruf yang Tertinggal dan Lain-lain
· Latihan Menulis Suku Kata, Perkataan dan Ayat Tunggal

Kumpulan 1
1. Linda
2. Roselind
3. Severinus

7. Bengkel Penyerapan Pemulihan dan Menulis dalam Mata Pelajaran Pendidikan Muzik
· Menyebut Nama Huruf Mengikut Melodi
· Mengeja Perkataan Satu dan Dua Kata-kata Mengikut Melodi
· Membuat aktiviti pergerakan badan
Kumpulan 1
1. Linda
2. Roselind
3. Severinus

8. Aktiviti Penyerapan Pemulihan Membaca dan Menulis Mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual
· Mengeja dan Menyebut Perkataan Berdasarkan gambar yang dilukis, Kraf, Kolaj dan Ukiran yang Dihasilkan
Kumpula 4
1. Ho Fui Chen
2. Khairol
3. Kenny
4. Mohd Subri

9. Aktiviti Penyerapan Pemulihan Membaca dan Menulis dalam Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
· Aktiviti Bermain dengan Huruf dan Perkataan Secara Lokomotor
· Pemainan Mengeja
· Permainan Membentuk Ayat
Kumpulan 4
1. Ho Fui Chen
2. Khairol
3. Kenny
4. Mohd Subri

10. Membina dan Menggunakan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Bukan Elektronik
· Membina dan Menggunakan Bahan Pengajaran untuk Permainan Bahasa, Pemintal Lidah, Pasangan Minimal
· Membina dan Menggunakan Bahan Pengajaran untuk Lakonan
Kumpulan 2
1. Alyvian
2. Thonlief
3. Mohd Khalid


11. Bengkel Pembinaan bahan Pemulihan dengan Power Point
· Membina Bahan Pemulihan dengan Penekanan Terhadap Aspek Persembahan dengaKelas Pemulihan

Semua pelajar
12. Bengkel Membuat Rakaman Bunyi-bunyian dengan Menggunakan Alat Perakan Digital
· Membuat Rakaman Bunyi Alam
· Membuat Rakaman Bunyi Mekanikal
· Membuat Rakaman Bunyi dengan Abjad


Ahli kumpulan 1 & 2 (Rakaman Bunyi Alam)
Ahli kumpulan 3 & 4 (Rakaman Bunyi Mekanikal)
Ahli kumpulan 5 (Rakaman Bunyi Abjad)

Seminar dan pameran bahan Pemulihan bahasa Melayu
· Mengadakan seminar
· Mengadakan pameran

Cadangan : Bulan September

3 comments:

  1. pls send notes for literasi BM topic 4

    ReplyDelete
  2. pls send notes for literasi BM topic 4

    ReplyDelete
  3. Salam,sy mngambil upah menulis dn mnyiapkan assignment,thesis etc dan khdmat menterjemah,boleh hubungi or SMS 0199948960,.Terima kasih

    ReplyDelete